Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program 260. posiedzenia Zarządu Głównego TIP z 16 listopada 2011 r.
260. posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
16 listopada 2011 r., godz. 17.00–18.30
Kraków, Hotel Radisson, ul. Straszewskiego 17, Sala Aida


Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 259. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał 10 min

2. Informacja Prezesa o sprawach finansowych i członkowskich - prof. J. Musiał 10 min

3. Informacja Konsultanta Krajowego ds. chorób wewnętrznych - prof. J. Imiela 10 min

4. Kształcenie przeddyplomowe i specjalizacyjne z chorób wewnętrznych – udział TIP w tworzeniu programów kształcenia – prof. P. Zaborowski, dr med. P. Gajewski 20 min

5. Sprawozdanie z przygotowań do XXXVII Zjazdu TIP – prof. A. Szczeklik, dr med. P. Gajewski 20 min

6. Przedstawienie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego TIP – prof. J. Musiał 10 min

5. Dyskusja i wolne wnioski 10 min