Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2011 r.

Nagroda I, II, i III stopnia za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW w 2011 roku. 
Nagroda I stopnia - 12 000 zł, II stopnia - 8 000 zł, III stopnia - 4000 zł. 
Sponsor: GlaxoSmithKline 

a) I stopnia za pracę: Endostatyna i czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego – potencjalne regulatory liczby krążących komórek progenitorowych śródbłonka w przewlekłej chorobie nerek” (Ewa Wątorek, Maria Paprocka, Danuta Duś, Wacław Kopeć, Marian Klinger; PAMW 2011; 121 [9]: 296-302)

b) II stopnia za pracę: „Ocena aktywności paraoksonazy 1 oraz stężenia nadtlenków lipidowych u chorych na cukrzycę typu 1” (Małgorzata Wegner, Maria Pioruńska-Stolzmann, Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka; PAMW 2011; 121 [12]: 448-455

c) III stopnia za pracę: „Skuteczność i bezpieczeństwo ciągłego monitorowania glikemii w porównaniu z samokontrolą poziomu glukozy we krwi u chorych na cukrzycę typu 1” (Piotr Wojciechowski, Przemysław Ryś, Anna Lipowska, Magdalena Gawęska, Maciej T. Małecki; PAMW 2011; 121 [10]; 333-344)


Zobacz także:

Nagrody TIP za 2010 r.

Nagrody TIP za 2009 r.

Nagrody TIP za 2008 r.

Nagrody TIP za 2007 r.

Komisja ds. Nagród TIP