Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2012

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2012 w sprawie zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich
podjęta w dn. 17 listopada 2012 r. na posiedzeniu nr 263


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich działając zgodnie ze Statutem (art. 43 pkt 1) obliguje Oddział Warszawski TIP do zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, w celu wybrania nowych władz.prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP