Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2013

Uchwała w sprawie terminu zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich
podjęta na posiedzeniu nr 264 w dn. 3 kwietnia 2013 r.


W związku z rezygnacją Przewodniczącej Zarządu Oddziału Warszawskiego z pełnionej funkcji oraz niefunkcjonowania organów statutowych w Oddziale, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału w dniu 24 kwietnia 2013 r., w celu powołania nowych władz Oddziału.prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP