Towarzystwo Internistów Polskich
 
List otwarty ZG TIP (Kraków, 17 kwietnia 2013 r.)
Kraków, 17 kwietnia 2013 r.

List otwarty Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich

Pan dr Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia RP


Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 3 kwietnia br., podczas posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w Warszawie, odbyła się debata na temat miejsca internistów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, z udziałem zaproszonych gości: Podsekretarza Stanu w MZ dr. Krzysztofa Chlebusa, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych dr. Marcina Pakulskiego, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Macieja Hamankiewicza, Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr. Jerzego Friedigera oraz Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dr. Krzysztofa Bukiela. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego TIP, Konsultant Krajowy ds. chorób wewnętrznych prof. Jacek Imiela oraz konsultanci wojewódzcy.

W wyniku dyskusji zostały sformułowane postulaty Towarzystwa Internistów Polskich, zbieżne z treścią memorandum w sprawie miejsca specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, opracowanego przez przedstawicieli środowisk internistycznego i pediatrycznego oraz samorządu lekarskiego podczas konferencji w Krakowie w dniu 5 października 2010 r. (kopia w załączeniu). Minione lata potwierdziły ich słuszność.

Postulujemy:
1) zniesienie ustawowej bariery uniemożliwiającej pracę w POZ internistom i pediatrom
2) takie finansowanie opieki w ramach POZ, które dałoby placówkom zapewniającym specjalistyczną opiekę internistyczną i pediatryczną (czyli zatrudniającym internistę i pediatrę) dodatkowe środki na leczenie/konsultowanie w ramach kompetencji specjalisty chorób wewnętrznych/chorób dzieci
3) przywrócenie specjalistycznych poradni internistycznych
oraz
4) zdecydowane zwiększenie liczby rezydentur z chorób wewnętrznych
5) uznanie chorób wewnętrznych za dziedzinę priorytetową.

Apelujemy, aby Pan Minister zechciał rozważyć te postulaty, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej nad obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Uważamy bowiem, że wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w memorandum przyczyni się do poprawy jakości i dostępności fachowej opieki medycznej, wyrażającej się m.in. znacznym skróceniem kolejek do specjalistów w wąskich dziedzinach medycyny i zredukowaniem "wędrowania" pacjentów w systemie.
Jednocześnie chcemy podkreślić, że nie jest naszą intencją deprecjonowanie lekarzy rodzinnych, których wysiłki i zaangażowanie doceniamy, a jedynie stworzenie alternatywy dla pacjentów. To pacjenci ostatecznie wybiorą najlepsze dla nich rozwiązanie, a wierzymy, że system ochrony zdrowia powinien to pacjentom zapewnić.

Łączymy wyrazy szacunku

prof. dr hab. Tomasz Guzik
Prezes TIP
prof. dr hab. Jacek Imiela
Prezes-elekt TIP
Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych


Zobacz także: Memorandum w sprawie miejsca specjalistów chorób wewnetrznych i pediatrów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce