Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2013 r.

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW w 2013 roku. 
Dwie równorzędne Nagrody II stopnia – po 8 000 zł, III stopnia - 4000 zł 

a) II stopnia za pracę: „Osteoprotegeryna jako marker ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów dializowanych otrzewnowo” (Katarzyna Janda, Marcin Krzanowski M, Eve Chowaniec, Beata Kuśnierz-Cabala, Paulina Dumnicka, Andrzej Kraśniak, Piotr Podolec, Władysław Sułowicz. PAMW 2013; 123 [4]: 149-155)

II stopnia za pracę: „Znaczenie osoczowego stężenia glutationu jako czynnika ryzyka występowania zgonu i poważnych zdarzeń sercowych u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych zabiegom przezskórnej angioplastyki wieńcowej” (Robert Pietruszyński, Leszek Markuszewski, Konrad Masiarek, Marcin Makowski, Weronika Retelewska, Cezary Watala. PAMW 2013; 123 [5]: 228-237)

b) III stopnia za pracę: „Zespół andropauzalny u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca” (Michał Tkaczyszyn, Katarzyna Nega, Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Marek Mędraś, Beata Ponikowska B, Stephan von Haehling, Wolfram Doehner, Waldemar Banasiak, Stefan D. Anker, Piotr Ponikowski, Ewa A. Jankowska. PAMW 2013; 123 [4]: 156-169)

Nagrody zostaną wręczone 4 kwietnia 2014 r. podczas XIII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Warszawie.