Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2013

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2013 w sprawie akredytacji i współorganizowania z firmą Medusoft Polska testowego programu edukacyjnego na temat choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego podjęta na posiedzeniu Prezydium ZG TIP dn. 16 listopada 2013 r.

W odpowiedzi na pismo firmy Medusoft Polska z dnia 20 października 2013 r. Zarząd Główny TIP podjął decyzję o akredytacji oraz współorganizowaniu z tą firmą testowego programu edukacyjnego na zasadach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008.
W trakcie trwania szkolenia firma Medusoft Polska może używać następującego opisu:

  • Nazwa zdarzenia edukacyjnego (testowego programu edukacyjnego): Stabilna choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze – co na to lekarz praktyk?
  • Organizator: Medusoft Polska
  • Akredytacja/Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich


  • prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
    Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP