Towarzystwo Internistów Polskich
 
Misja

Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest wspieranie rozwoju medycyny wewnętrznej, promowanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych, kształcenie specjalistyczne i ustawiczne oraz umacnianie i reprezentowanie środowiska polskich internistów.

Szczegółowymi celami działalności Towarzystwa są:

  • szerzenie nauki i jej postępów wśród lekarzy internistów oraz lekarzy innych specjalności;
  • współdziałanie w kształceniu podyplomowym lekarzy a szczególnie udział w procesie kształcenia i weryfikacji wiedzy oraz umiejętności specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych oraz współdziałanie w opracowywaniu programu i metod nauczania interny podczas studiów na wydziałach lekarskich;
  • współdziałanie w integracji działalności naukowej, szkoleniowej i leczniczej lekarzy specjalności wchodzących w skład medycyny wewnętrznej;
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności a szczególnie współdziałanie z izbami lekarskimi;
  • szerzenie zasad etyki i deontologii lekarskiej;
  • zachęcanie i wdrażanie internistów do pracy naukowej;
  • udział w propagowaniu współczesnych i dawnych osiągnięć polskiej medycyny wewnętrznej;
  • udział w obsadzaniu kierowniczych stanowisk w służbie zdrowia dotyczących placówek medycyny wewnętrznej.

ze statutu TIP