Towarzystwo Internistów Polskich
 

Aktualności
Archiwum aktualności


Towarzystwo Internistów Polskich ze smutkiem przyjmuje wiadomości o wojnie na ziemi ukraińskiej. Medycyna w swej najgłębszej istocie jest ukierunkowana na życie, dlatego jako lekarze dobrze rozumiemy wagę cierpienia i śmierci oraz stanowczo przeciwstawiamy się agresji na wolną Ukrainę.
Zapewniamy naszych kolegów – internistów ukraińskich o naszym wsparciu i chęci niesienia im pomocy. Jednocześnie zwracamy się do internistów polskich o wspieranie we wszystkich możliwych formach ludności ukraińskiej, szczególnie tej, która w wyniku wojny znalazła się na ziemi polskiej.