Towarzystwo Internistów Polskich
 

Aktualności • Informujemy, że Prezydium Zarządu Głównego TIP podjęło decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Delegatów Oddziałów TIP - w dniu 19 maja 2022 roku w Krakowie (Q Hotel Plus, ul. Wygrana 6).

 • Z przyjemnością informujemy, że Polish Archives of Internal Medicine/Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej uzyskało nowy – i jak dotąd najwyższy – współczynnik wpływu (Impact Factor) wynoszący 3.277. Nasze czasopismo stało się tym samym jednym z najwyżej punktowanych naukowych czasopism medycznych w kraju. Jest to wielki sukces polskiej interny!

 • On behalf of the European Federation of Internal Medicine, EFIM, we take great pleasure in inviting you to join the EFIM Fellowship. As EFIM Fellow you will be able to join the network of leading internal medicine physicians in Europe. Creating a vital European network of leading internal medicine physicians will help us to promote Internal Medicine merit and activities.
  EFIM Fellowship application is available online, via https://efim.org/fellowship page.

 • Przyznano Nagrody TIP za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w „Polish Archives of Internal Medicine” w 2020 roku.

 • EFIM has two Scientific Journals, the European Journal of Internal Medicine (EJIM) and the European Journal of Case Reports in Internal Medicine (EJCRIM). In order to be first notified when an issue is published or new articles appear online, please sign up to the e-TOC alert service of the two journals and communicate this message to all your members.
  This service is free. Please visit www.ejinme.com

 • Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny TIP powołał Grupę Roboczą ds. Terapii Daremnej na Oddziałach Internistycznych.

 • Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.) Zarząd Główny TIP i Zarządy Oddziałów TIP funkcjonują w obecnych składach.

 • Z radością informujemy, że miesięcznik Polish Archives of Internal Medicine – organ Towarzystwa Internistów Polskich – został doceniony przez ekspertów i znalazł się, z wysoką punktacją, w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłoszonym 31 lipca 2019 r.
  Gratulujemy redaktorom: prof. dr hab. n. med. Anetcie Undasdr hab. n. med. Grzegorzowi Gajosowi, całemu zespołowi redakcyjnemu oraz wydawnictwu Medycyna Praktyczna, dzięki któremu pismo powstaje.

 • Listy otwarte Zarządu Głównego TIP

 • „Patrzeć szerzej niż poprzez specjalizacje”
  O roli medycyny w obliczu coraz większego jej uzależnienia od nowych technologii i wyodrębniania się coraz węższych specjalizacji mówi prof. Jan Duława.

 • „Przeciw ograniczaniu roli internistów w POZ”
  O trudnej sytuacji interny w Polsce z prof. Jackiem Imielą, prezesem Towarzystwa Internistów Polskich, rozmawia Sylwia Szparkowska.

 • List otwarty Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie roli lekarzy internistów w systemie ochrony zdrowia w Polsce w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Pobierz pdf.

 • Przewodnik dla pediatrów i internistów: Jak otworzyć podmiot leczniczy

 • Zostań członkiem TIP

Archiwum aktualności