Towarzystwo Internistów Polskich
 
Władze

Towarzystwa Internistów Polskich

Prezesi

Władysław Antoni Gluziński (1906-1925)[1]
Witold Eugeniusz Orłowski (1925-1929)
Edward Żebrowski (1929-1930)
Witold Eugeniusz Orłowski (1930-1931)
Mściwój Semerau-Siemianowski (1931-1936)
Włodzimierz Filiński (1935-1949)
Mściwój Semerau-Siemianowski (1949-1951)
Jakub Węgierko (1951-1953)
Antoni Falkiewicz (1953-1955)
Jakub Węgierko (1955-1957)
Jan Roguski (1957-1963)
Edward Szczeklik (1963-1970)
Edward Rużyłło (1970-1976)
Seweryn Łukasik (1976-1983)
Tadeusz Horzela (1983-1989)
Władysław Tkaczewski (1989-1992)
Gerard Jonderko (1992-1995)
Eugeniusz Szmatłoch (1995-1998)
Józef Małolepszy (1998-2001)
Irena Zimmermann-Górska (2001-2004)
Eugeniusz Józef Kucharz (2004-2008)
Jacek Musiał (2008-2012)
Tomasz Guzik (2012-2016)
Jacek Imiela (2016-2022)
Jan Duława (2022-)

1. Pełnił kolejno funkcję: przewodniczącego Komitetu Przygotowawczego Sesji Chorób Wewnętrznych (1906-1907), przewodniczącego Towarzystwa Internistów Ziem Polskich (1907-1923), prezesa Towarzystwa Internistów Polskich

Sekretarze

Witołd Ziembicki (1906-1907)
Walery Jaworski (1907-1911)
Marian Franke (1911-1914)
Władysław Pawiński (1914-1923)
Zdzisław Szczepański (1923-1925)
Mściwój Semerau-Siemianowski (1925-1929)
Włodziemierz Filiński (1929-1931)
Zdzisław Gorecki (1931-1933)
Józef Wacław Grott (1933-1935)
Edmund Żera (1935-1946)
Halina Metelska (1946-1949)
Eugeniusz Kodejszko (1949-1951)
Aleksander Dawidowski (1951-1953)
Kazimiera Kuczewska (1953-1955)
Irena Orłowska (1955-1957)
Kazimierz Wysocki (1957-1961)
Maciej Gembicki (1961-1963)
Alfred Gola (1963-1970)
Jan Dzieniszewski (1970-1976)
Krzysztof Wrabec (1976-1983)
Jacek S. Dubiel (1983-1989)
Marcin Cholewa (1989-1990)
Andrzej Ryniec (1990-1992)
Eugeniusz Józef Kucharz (1992-1995)
Krzysztof Klimek (1995-1998)
Marek Jutel (1998-2001)
Mariusz Puszczewicz (2001-2004)
Anna Kotulska (2004-2008)
Piotr Gajewski (2008-2012, 2012-2016)
Wojciech Szczeklik (2016-2022)
Zbigniew Heleniak (2022-)