Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2010 r.

Nagroda I, II, i III stopnia za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW w 2010 roku.
Nagroda I stopnia - 15 000 zł, II stopnia - 10 000 zł, III stopnia - 5000 zł.
Sponsor: GlaxoSmithKline

a) I stopnia za pracę: „Podwyższone stężenia 8-izo-prostaglandyny F2alfa w ostrych zespołach wieńcowych są związane z ogólnoustrojową i miejscową aktywacją płytek” (Konstanty Szułdrzyński, Jarosław Zalewski, Andrzej Machnik, Krzysztof Żmudka; PAMW 2010; 120 [1-2]: 19–25)

b) II stopnia za pracę: „Wpływ płci, wieku i parametrów antropometrycznych na wielkość i kształt kręgów w badaniu morfometrii densytometrycznej. Wyniki badania EPOLOS” (Elżbieta Skowrońska-Joźwiak, Paweł Płudowski, Elżbieta Karczmarewicz, Roman S. Lorenc, Andrzej Lewiński; PAMW 2010; 120 [5]: 189–196)

c) III stopnia za pracę: „Wartość rokownicza stężenia NT-proBNP u chorych poddanych zabiegowi implantacji układu stymulującego serca” (Katarzyna Iwańska, Przemysław Gworys, Zenon Gawor; PAMW 2010; 120 [4]: 120–126)

Zobacz:

Nagrody TIP za 2009 r.

Nagrody TIP za 2008 r.

Nagrody TIP za 2007 r.

Komisja ds. Nagród TIP