Towarzystwo Internistów Polskich
 
Zarząd Główny

W dniu 19 maja 2022 roku w Krakowie, podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP, zostały wybrane nowe władze Towarzystwa.


Kadencja 2022-2026

Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. n. med. Jan Duława

Członkowie Zarządu Głównego

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki - Prezes-elekt
dr n. med. Piotr Gajewski - Wiceprezes, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego
dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak - Sekretarz
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ - Skarbnik
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela - Prezes poprzedniej kadencji
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz - Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski - Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas - Redaktor naczelna "Polish Archives of Internal Medicine”
dr hab. n. med. Maciej Cymerys
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
dr n. med. Maciej Hamankiewicz
dr n. med. Tomasz Imiela
dr hab. n. med. Robert Irzmański, prof. UM
dr Lech Kucharski
prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko
dr n. med. Grzegorz Pulkowski


22 maja 2022 r.

Biuro Zarządu Głównego TIP
ul. Gazowa 14A
31-060 Kraków

Kierownik biura
dr Anna Wierzchowska-Woźniak
tel./fax +48 12 430 54 15
e-mail: tip@mp.pl
nr konta bankowego
Getin Bank
70 1560 1111 0000 9070 0015 2745
NIP: 955-16-69-614

Adres do korespondencji
ul. Gazowa 14A
31-060 Kraków