Towarzystwo Internistów Polskich
 
Zarząd Główny

18 maja 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP w Krakowie, zostały wybrane nowe władze Towarzystwa.


Kadencja 2016-2020

Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. med. Jacek Imiela

Członkowie Zarządu Głównego

prof. dr hab. med. Jan Duława - Prezes-elekt
dr med. Piotr Gajewski - Wiceprezes, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego
prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik - Sekretarz
dr hab. med. Stanisława Bazan-Socha - Skarbnik
prof. dr hab. med. Tomasz Guzik - Prezes poprzedniej kadencji
prof. dr hab. med. Anetta Undas - Redaktor naczelna "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski - Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego
dr Lech Kucharski - Przewodniczący Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych
prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz - Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Miedzynarodowej
prof. dr hab. med. Wiesław Bryl
prof. dr hab. med. Ryszard Gellert
dr med. Maciej Hamankiewicz
dr med. Zbigniew Heleniak
prof. dr hab. med. Jacek Małyszko
prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
prof. dr hab. med. Krzysztof MuchaBiuro Zarządu Głównego TIP
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
Kierownik biura
mgr Renata Zaręba
tel./fax +48 12 430 54 15
e-mail: tip@mp.pl
nr konta bankowego
Getin Bank
70 1560 1111 0000 9070 0015 2745
NIP: 955-16-69-614