Towarzystwo Internistów Polskich
 
Komisje i Grupy Robocze

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski (przewodniczący)
prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

KOMISJA ds. KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

dr n. med. Piotr Gajewski (przewodniczący)
dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska

KOMISJA ds. KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO

prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski (przewodniczący)
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

KOMISJA ds. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz (przewodniczący)
dr n. med. Anna Kotulska-Kucharz
dr n. med. Robert Pieczyrak
dr n. med. Jan Sznajd

KOMISJA ds. NAGRÓD

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał (przewodniczący)
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
dr n. med. Piotr Gajewski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska

KOMISJA MŁODYCH INTERNISTÓW

dr n. med. Tomasz Imiela (przewodniczący)
dr Wojciech Budny
dr n. med. Michał Florczak
dr n. med. Jacek Górka
dr Adriana Jaremczuk-Kaczmarczyk
dr Piotr Skonieczny
dr n. med. Anna Włudarczyk
dr Anna Zubiewicz-Zarębska

ZESPÓŁ DS. PROGRAMU CHOOSING WISELY

dr n. med. Wiktoria Leśniak (przewodnicząca)
dr n. med. Piotr Gajewski
dr n. med. Zbigniew Heleniak
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
dr n. med. Tomasz Imiela
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko
dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
dr n. med. Sławomir Tubek
prof. dr hab. Piotr Zaborowski

GRUPA ROBOCZA DS. TERAPII DAREMNEJ NA ODDZIAŁACH INTERNISTYCZNYCH

prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik (przewodniczący)
ks. dr hab. Piotr Aszyk, prof. PWTW
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
dr n. med. Piotr Gajewski
dr Jacek Górka
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
dr n. med. Tomasz Imiela
dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJP II
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
dr hab. n. med., dr n. prawn. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW
dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska

GRUPA ROBOCZA DS. STOSOWANIA MORFINY W DUSZNOŚCI U CHORYCH NA COVID-19

Prof. Claudia Bausewein
Prof. David Currow
Prof. Ewa Jassem
Prof. Małgorzata Krajnik
Dr n. med. Piotr Sobański
Prof. Wojciech Szczeklik

GRUPY ROBOCZE EFIM - Przedstawiciele TIP