Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2022 r.
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polish Archives of Internal Medicine 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAIM w 2022 roku. 
Nagroda I stopnia – 10 000 zł, II stopnia – 8000 zł, III stopnia – 6000 zł 

I stopnia za pracę: „Efficacy and safety of antazoline for cardioversion of atrial fibrillation: propensity score matching analysis of a multicenter registry (CANT II Study)” (Maciej T. Wybraniec, Aleksander Maciąg, Dawid Miśkowiec, Beata Ceynowa-Sielawko, Paweł Balsam, Maciej Wójcik, Wojciech Wróbel, Michał Farkowski, Edyta Ćwiek-Rębowska, Marek Szołkiewicz, Krzysztof Ozierański, Robert Błaszczyk, Karolina Bula, Tomasz Dembowski, Michał Peller, Bartosz Krzowski, Wojciech Wańha, Marek Koziński, Jarosław D. Kasprzak, Hanna Szwed, Katarzyna Mizia-Stec. 2022; 132 [6]: 16234),

II stopnia za pracę: „Mid-regional pro-adrenomedullin and lactate dehydrogenase as predictors of left ventricular remodeling in patients with myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention” (Michał Węgiel, Joanna Wojtasik-Bakalarz, Krzysztof Malinowski, Marcin Surmiak, Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Tomasz Tokarek, Dariusz Dudek, Stanisław Bartuś, Andrzej Surdacki, Tomasz Rakowski. 2022; 132 [2]: 16150),

III stopnia za pracę: „Association of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) specificity with demographic and clinical characteristics of patients with ANCA-associated vasculitides” (Krzysztof Wójcik, Anna Masiak, Radosław Jeleniewicz, Katarzyna Jakuszko, Iwona Brzosko, Hanna Storoniak, Joanna Kur-Zalewska, Małgorzata Wisłowska, Marta Madej, Anna Hawrot-Kawecka, Piotr Głuszko, Eugeniusz J. Kucharz; on behalf of POLVAS consortium. 2022; 132 [3]: 16187.

Nagrody zostaną wręczone 21 kwietnia 2023 roku w Krakowie podczas XXII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych” – INTERNA 2023.