Towarzystwo Internistów Polskich
 
Wykład pamięci Józefa Strusia

Towarzystwo Internistów Polskich zachowuje i pielęgnuje pamięć wybitnych internistów polskich, przygotowując m.in. - w ramach Zjazdów - sesje lub wykłady poświęcone ich pamięci. W 2001 roku osobę wielkiego poznańskiego lekarza, jednego z pionierów kardiologii światowej, Józefa Strusia, uczczono sesją, zorganizowaną w czasie trwania XXXIV Zjazdu Towarzystwa. Natomiast podczas XXXV Zjazdu oraz konferencji Gala Interny Polskiej wygłoszone zostały wykłady Jego pamięci. Towarzystwo pragnie wprowadzić "Wykład pamięci Józefa Strusia" do programów przyszłych Zjazdów jako stały element i zwraca się do organizatorów z prośbą, aby jeden z wykładów - o tematyce kardiologicznej - był poświęcony pamięci tego wielkiego internisty.

Wykłady pamięci Józefa Strusia

2001 r.
Wykłady zostały wygłoszone podczas sesji "Nadciśnienie tętnicze" [sesję poprowadzili Andrzej Więcek i Włodzimierz Januszewicz, natomiast wprowadzenie wygłosił Jerzy Głuszek].

  1. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego z uwzględnieniem badań populacyjnych oprowadzonych w Polsce - Stefan Rywik
  2. Patogeneza nadciśnienia tętniczego - co nowego? - Zbigniew Gaciong
  3. Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - Jerzy Głuszek
  4. Strategia leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego - Andrzej Tykarski
  5. Jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - wpływ na współpracę z lekarzem - Kalina Kawecka-Jaszcz

2004 r.
Czy postęp technologii wyeliminuje potrzebę badania klinicznego? - Michał Tendera

2006 r.
Strategia diagnostyki i terapii zatorowości płucnej - Adam Torbicki

2008 r.
Leczenie przeciwpłytkowe w chorobach układu sercowo-naczyniowego - prof. Paul Gurbel

2012
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u chorych bez trwałego uniesienia odcinka ST - wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - prof. Andrzej Budaj

2016
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u chorych bez trwałego uniesienia odcinka ST - co się zmieniło w postępowaniu - prof. Andrzej Budaj