Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2021 r.

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polish Archives of Internal Medicine 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAIM w 2021 roku. 
Nagroda I stopnia – 8 000 zł, II stopnia – 6000 zł, III stopnia – 4000 zł 

I stopnia za pracę: „Extremely high mortality rates among hemodialysis patients with COVID-19 before the era of SARS-CoV-2 vaccination: results from a large database from the North of Poland” (Ewelina Puchalska-Reglińska, Alicja Dębska-Ślizień, Bogdan Biedunkiewicz, Piotr Tylicki, Karolina Polewska, Piotr Jagodziński, Bolesław Rutkowski, Ryszard Gellert, Leszek Tylicki. 2021; 131 [7-8]: 643-648),

II stopnia za pracę: „Thyroid nodules with indeterminate cytopathology: a constant challenge in everyday practice. The effectiveness of clinical decisions using diagnostic tools available in Poland” (Agnieszka Kotecka-Blicharz, Aleksandra Pfeifer, Agnieszka Czarniecka, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Ewa Nożyńska, Ewa Chmielik, Michał Jarząb, Barbara Jarząb, Jolanta Krajewska. 2021; 131 [12]: 16117),

III stopnia za pracę: „Chronic prothrombotic tendency in patients with granulomatosis with polyangiitis” (Teresa Iwaniec, Magdalena Celińska-Lowenhoff, Lech Zaręba, Michał Ząbczyk, Katarzyna Wawrzycka-Adamczyk, Joanna Kosałka-Węgiel, Krzysztof Wojcik, Jacek Musiał. 2021; 131 [7-8]: 666-672).

Nagrody zostaną wręczone 20 maja 2022 roku w Krakowie podczas XXI Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych” – INTERNA 2022.