Towarzystwo Internistów Polskich
 
Listy otwarte Zarządu Głównego TIP
  • List otwarty Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie roli lekarzy internistów w systemie ochrony zdrowia w Polsce w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia (19 grudnia 2016 r.). Pobierz pdf.

  • List otwarty Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie sytuacji interny i lekarzy internistów w systemie ochrony zdrowia w Polsce (29 lipca 2019 r.).
    Pismo przewodnie Prezesa TIP (pdf)
    List otwarty (pdf).