Towarzystwo Internistów Polskich
 
Stanowisko Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie obowiązku ukończenia kursu dla lekarzy POZ niebędących specjalistami medycyny rodzinnej

Kraków, 13 marca 2024 r.

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich (ZG TIP) przyjmuje z uznaniem każdą inicjatywę, której celem jest podnoszenie kwalifikacji lekarzy. Wiele konferencji naszego Towarzystwa ma charakter interdyscyplinarny i często obejmuje tematy wykraczające poza urzędowy program specjalizacji z chorób wewnętrznych, w tym szeroko rozumiane problemy dotyczące etyki i komunikacji z chorym.

Dlatego z wielkim zdziwieniem przyjmujemy zamiar nałożenia obowiązku ukończenia płatnego kursu dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) niebędących specjalistami medycyny rodzinnej. Zwracamy uwagę, że interniści stanowią około 30% lekarzy zatrudnionych w POZ. Uważamy, że praca w konfiguracji internista + pediatra pozwala na uzyskanie wyższego poziomu usług lekarskich, ponieważ wiedza specjalisty medycyny rodzinnej, chociaż dotycząca szerszego obszaru, jest zdecydowanie bardziej powierzchowna. To stwierdzenie jest oparte na wieloletnim doświadczeniu, a przede wszystkim na analizie chorych kierowanych przez lekarzy POZ na oddziały chorób wewnętrznych.

Obowiązek ukończenia proponowanego kursu przez lekarzy nieposiadających specjalizacji z medycyny rodzinnej, czyli około 70% wszystkich lekarzy zatrudnionych w POZ, spowoduje znaczne utrudnienie pracy tych jednostek i ograniczy ich dostępność dla chorych. Ponadto pomysł obciążenia lekarzy kosztami tego kursu uważamy za wyjątkowo nieprzyzwoity. Jest to naruszenie przestrzeganej do tej pory przez Ministerstwo Zdrowia dobrej zasady, że szkolenia obowiązkowe są nieodpłatne.

Biorąc pod uwagę wymienione okoliczności, ZG TIP stanowczo domaga się likwidacji wymogu ukończenia proponowanego kursu jako niezbędnego warunku do utrzymania upoważnień lekarza POZ po 31 grudnia 2024 roku.

W imieniu członków ZG TIP
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prezes Zarządu

Do wiadomości:
1. Naczelna Izba Lekarska
2. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych
3. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Zobacz także:
Apel Prezydium OIL w Krakowie (pdf)
Uchwała Prezydium ORL w Krakowie (pdf)