Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2015
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2015 w sprawie przeznaczenia części środków finansowych na pokrycie nagród TIP za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
podjęta w dn. 19 lutego 2015 r.


§ 1


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o przeznaczeniu części środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym Towarzystwa (tytułem składek członkowskich), na pokrycie nagród TIP za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2014 roku:
a) I nagroda: 5 000, 00 zł
b) II nagroda: 3 000, 00 zł
c) III nagroda: 2 000, 00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP