Towarzystwo Internistów Polskich
 
265. posiedzenie Zarządu Głównego TIP

2 kwietnia 2014 r., godz. 15.00–17.00
Warszawa, Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98, Sala Konferencyjna

Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 264. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. T. Guzik 10 min

2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich prof. T. Guzik 15 min

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. prof. T. Guzik 5 min

4. Informacja redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” dr hab. G. Gajos, zastępca redaktor naczelnej 15 min

5. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP – prof. J. Musiał 5 min

6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej prof. E. J. Kucharz 15 min

7. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych – prof. J. Imiela 15 min

8. Omówienie aktualnego programu specjalizacji z chorób wewnętrznych dr med. Piotr Gajewski 15 min

9. Dyskusja nad propozycją pisma do Ministra Zdrowia ws. skrócenia kolejek do lekarzy prof. T. Guzik 15 min

10. Dyskusja i wolne wnioski