Towarzystwo Internistów Polskich
 
FDIME przyznaje granty badawcze na 2017 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Medycyny Wewnętrznej w Europie (Foundation for the Development of Internal Medicine in Europe; FDIME) przyznaje granty badawcze dla młodych internistów (do 38 r.ż.) na badania w dwóch kluczowych obszarach:

1. Projekty badawcze w obszarze chorób rzadkich u dorosłych

2. Projekty badawcze we wszystkich dziedzinach medycyny wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem wielochorobowości i innych częstych chorób wewnętrznych.

Zobacz szczegóły programu.