Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2017
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2017 w sprawie współorganizowania z firmą Ontraco Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych
podjęta na posiedzeniu nr 271 w dn. 1 kwietnia 2017 roku


§ 1


W odpowiedzi na wniosek firmy Ontraco Sp. z o.o. z dnia 15 marca 2017 roku Zarząd Główny TIP podjął decyzję o współorganizowaniu z firmą cyklu 5 konferencji szkoleniowych pn.: „POZytywni - Konferencja lekarzy POZ” w 2017 roku, na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


W konferencjach zorganizowanych w ramach tego cyklu, w terminach od 1 kwietnia do 4 czerwca 2017 roku, firma Ontraco może używać następującego opisu:
Nazwa zdarzenia edukacyjnego: „POZytywni - Konferencja lekarzy POZ”
Organizator: Ontraco Sp. z o.o.
Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich

§ 3


Zdarzenie zostaję włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 7/2017.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP