Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 7/2017
Uchwała nr 7/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) w sprawie powołania nowego składu Komisji Młodych Internistów podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzeniu nr 272


§ 1


Działając na postawie art. 28 ust. 1 pkt (4) Statutu Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) Zarząd Główny TIP powołuje nową Komisję Młodych Internistów w następującym składzie:
1) Przewodniczący – dr Tomasz Imiela
2) Członkowie:
dr Wojciech Budny
dr Michał Florczak
dr Jacek Górka
dr Adriana Jaremczuk-Kaczmarczyk
dr Piotr Skonieczny
dr Anna Włudarczyk
dr Anna Zubiewicz-Zarębska

§ 2


Traci moc uchwała nr 3/2012 Zarządu Głównego TIP w sprawie powołania Komisji Młodych Internistów podjęta w dniu 17 listopada 2012 roku.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP