Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 11/2017
Uchwała nr 11/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie współorganizacji szkoleń w Makowie Mazowieckim podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzenie nr 272


§ 1


W odpowiedzi na pismo dr. n. med. Janusza Grochowskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku Zarząd Główny TIP podejmuje decyzję o współorganizacji szkoleń z zakresu interny dla lokalnej społeczności lekarskiej w Makowie Mazowieckim w 2017 roku.

§ 2


Zdarzenie zostaje włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 12/2017.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP