Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 13/2017
Uchwała nr 13/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) w sprawie Deklaracji medycznego środowiska kardiologicznego, paliatywnego i internistycznego podjęta w dniu 9 grudnia 2017 roku na posiedzeniu nr 273


§ 1


ZG TIP popiera inicjatywę wyrażoną w dokumencie "Deklaracja medycznego środowiska kardiologicznego, paliatywnego i internistycznego wskazująca na znaczenie opieki paliatywnej w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca" i upoważnia Prezesa do jej sygnowania.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP