Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego nr 1/2017

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 1/2017 w sprawie współorganizacji z firmą Kimze Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych podjęta w dniu 27 marca 2017 roku.


§ 1


W odpowiedzi na wniosek firmy Kimze Sp. z o.o. z dnia 13 marca 2017 roku oraz wcześniej przeprowadzonych rozmów telefonicznych Prezydium Zarząd Główny TIP podejmuje decyzję o współorganizacji z firmą cyklu 10 konferencji szkoleniowych pn.: „Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2017” na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


W konferencjach zorganizowanych w ramach tego cyklu, w terminach od 11 marca do 2 grudnia 2017 roku, firma Kimze może używać następującego opisu:
 • Nazwa zdarzenia edukacyjnego: Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2017”
 • Organizator: Kimze Sp. z o.o.
 • Patronat naukowy/Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich


 • § 3


  Zdarzenie zostaje włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 19/2017.

  § 4


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
  Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP