Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 1/2018

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 1/2018 w sprawie współorganizacji z firmą Ontraco Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych podjęta w dniu 26 marca 2018 roku


§ 1


W odpowiedzi na wniosek Firmy Ontraco Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2018 roku Prezydium Zarządu Głównego TIP podejmuje decyzję o współorganizowaniu z Ontraco Sp. z o.o. cyklu 4 konferencji szkoleniowych pn.: „POZytywni 2.0 – II Konferencja lekarzy POZ” w 2018 roku, na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


W konferencjach zorganizowanych w ramach ww. cyklu, w terminach od 7 kwietnia do 3 czerwca 2018 roku, Firma Ontraco może używać następującego opisu:
- Nazwa zdarzenia edukacyjnego: „POZytywni 2.0 – II Konferencja lekarzy POZ”
- Organizator: Ontraco Sp. z o.o.
- Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich

§ 3


Zdarzenie zostaję włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 7/2018.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP