Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2019

Uchwała nr 1/2019 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie dofinansowania udziału w European School of Internal Medicine Summer 2019 podjęta w dniu 30 stycznia 2019 roku

§ 1

Zgodnie z regulaminem dofinansowania udziału członków TIP w European School of Internal Medicine (ESIM) Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o dofinansowaniu udziału w ESIM Summer 2019 (23–29 June 2019, Ede, Holandia) jednej osobie – najlepszemu polskiemu uczestnikowi Best Case Report Contest podczas McMaster International Review Course in Internal Medicine 2019.

§ 2

Formą dofinansowania jest pokrycie opłaty rejestracyjnej w wysokości 1005 EUR.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP