Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 1/2019
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 1/2019
w sprawie delegowania dwóch osób z 2 grup roboczych EFIM oraz jednej osoby, przedstawiciela Młodych Internistów, do udziału w 5th EFIM Day podjęta w dn. 18 lutego 2019 roku

§ 1

Prezydium Zarządu Głównego TIP deleguje do udziału w „5th EFIM Day”, który się odbędzie w Brukseli w dniu 15 marca 2019 roku:

 • dr n. med. Wiktorię Leśniak (przewodniczącą Zespołu ds. programu Choosing Wisely),
 • dr. n. med. Zbigniewa Heleniaka (członka Working Group on Professional Issues and the Quality of Care)
  oraz
 • dr Barbarę Moszczuk (przedstawicielkę Młodych Internistów).
 • § 2

  W ramach delegacji uchwala się, że Zarząd Główny pokryje delegowanym osobom koszty podróży i noclegu.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
  Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP