Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 3/2019

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 3/2019
w sprawie współorganizacji z firmą Ontraco Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych podjęta w dniu 25 marca 2019 roku.

§ 1

W odpowiedzi na wniosek Firmy Ontraco Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2019 roku Prezydium Zarządu Głównego TIP podejmuje decyzję o współorganizowaniu z Ontraco Sp. z o.o. cyklu 3 konferencji szkoleniowych pn.: „POZytywni 3.0 – III Konferencja lekarzy POZ” w 2019 roku, na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2

W konferencjach zorganizowanych w ramach ww. cyklu, w terminach od 13 kwietnia do 19 maja 2019 roku, Firma Ontraco może używać następującego opisu:

 • Nazwa zdarzenia edukacyjnego: „POZytywni 3.0 – III Konferencja lekarzy POZ”
 • Organizator: Ontraco Sp. z o.o.
 • Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich
 • § 3

  Zdarzenie zostaję włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 7/2019.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
  Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP