Towarzystwo Internistów Polskich
 
Zmarła profesor Krystyna Bernacka
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu prof. dr hab. n. med. Krystyny Bernackiej – członka honorowego Towarzystwa Internistów Polskich.

 

Prof. Bernacka urodziła się 16 września 1927 r. w Hieronimowie. W roku 1952 otrzymała dyplom lekarza Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1966 r., w 1974 r. stopień doktora habilitowanego, a następnie tytuł naukowy profesora w 1985 r.

Tematyka naukowo-badawcza jej prac obejmowała postępy w diagnostyce i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, zaburzenia białkowo-glikoproteidowe w chorobach reumatycznych, patogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów.

Profesor Krystyna Bernacka była wybitnym internistą i reumatologiem, utalentowanym lekarzem, naukowcem o znaczącym dorobku, i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy polskich. Była wieloletnim kierownikiem Kliniki Reumatologii w Białymstoku. Została wyróżniona tytułem członka honorowego Towarzystwa Internistów Polskich a także Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Pozostanie we wdzięcznej pamięci licznych pacjentów i uczniów. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną m. in. Odznakę za wzorową pracę w Służbie Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

  Rodzinie i współpracownikom Pani Profesor Krystyny Bernackiej przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

   Towarzystwo Internistów Polskich  


Zamieszczone zdjęcie wykonane zostało przez Krzysztofa Niesporka w Katowicach w 2006 roku podczas Gali Interny Polskiej .