Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 4/2019

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 4/2019
w sprawie wyznaczenia delegata do projektu Adult Vaccination Campaign in Europe (ADVICE) podjęta w dn. 28 maja 2019 roku

§ 1

Prezydium Zarządu Głównego TIP wyznacza Panią dr med. Weronikę Rymer jako delegata Towarzystwa Internistów Polskich do projektu Adult Vaccination Campaign in Europe (ADVICE), realizowanego przez European Federation of Internal Medicine.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP