Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2020

Uchwała nr 3/2020 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie przeniesienia XXXIX Zjazdu TIP na 2021 rok podjęta w dniu 9 lipca 2020 r.

§ 1

W związku z trwającą pandemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się ludzi Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) podjął decyzję o przeniesieniu XXXIX Zjazdu TIP na 21–22 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP