Towarzystwo Internistów Polskich
 
Prof. dr hab. n. med. Gerard Jonderko (1925-2021)

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. zw. dr hab. n. med. Gerarda Jonderko, członka honorowego Towarzystwa Internistów Polskich, jednego z twórców interny śląskiej okresu powojennego, który odszedł 8 maja 2021 r.


Profesor Gerard Edmund Jonderko urodził się 27 listopada 1925 r. w Leszczynach na Śląsku. Był absolwentem pierwszego rocznika studentów Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w 1953 r. W latach 1953-1971 pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych macierzystej uczelni kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Witolda Zahorskiego. W klinice uzyskał doktorat i habilitację oraz II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i II stopień specjalizacji w zakresie medycyny przemysłowej. W 1971 r. przeszedł do pracy jako ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych nowo powstałego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. W 1974 r. oddział został przekształcony w IV Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1996 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979 r. a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1987 r. W latach 1975-1978 był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych. Odbył staż naukowy w Bern w Szwajcarii oraz krótkoterminowe szkolenia w Pradze, Monachium i Heidelbergu oraz Senderhorsts.

Profesor Gerard Jonderko pozostawił znaczący dorobek naukowy Zajmował się m.in. kompleksowym opracowaniem toksykologii manganu, patogenezą ołowicy, szkodliwościami w pracy górników, toksykologią preparatów ochrony roślin, chorobami tarczycy, motoryką przewodu pokarmowego, krioterapią, diagnostyką i terapią chorób reumatycznych. Od ukończenia studiów był związany z Towarzystwem Internistów Polskich. W latach 1982-1989 był przewodniczącym Oddziału Śląskiego TIP, w 1989 r. przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu XXX Jubileuszowego Zjazdu towarzystwa a w latach 1992-1995 Prezesem Zarządu Głównego TIP. Został wybrany członkiem honorowym Towarzystwa Internistów Polskich.

Wychował dużą grupę dobrze wyszkolonych lekarzy. Pod Jego kierunkiem specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych uzyskało 40 lekarzy, był promotorem 35 przewodów doktorskich.

W pamięci wielu pokoleń lekarzy i pacjentów Profesor Gerard Jonderko pozostanie jako wszechstronny internista, reprezentujący nurt holistycznego pojmowania nauki o chorobach wewnętrznych.