Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2022

Uchwała nr 1/2022 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie powołania nowego członka Komisji ds. Nagród TIP
podjęta w dniu 2 lutego 2022 roku§ 1

Na podstawie art. 28 pkt 3 Statutu Towarzystwa Internistów Polskich Zarząd Główny powołuje do składu Komisji ds. Nagród TIP Pana prof. dr hab. n. med. Andrzeja Januszewicza, przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma Polish Archives of Internal Medicine.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP