Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 11/2022

Uchwała nr 11/2022 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie rekomendacji dla członka TIP do udziału w European Winter School of Internal Medicine 2023 podjęta w dniu 21 października 2022 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich udziela rekomendacji dr Katarzynie Zielińskiej z Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie do udziału w European Winter School of Internal Medicine 2023 (Björkliden, Sweden, 12–18 lutego 2023 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP