Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 2/2022 Prezydium Zarządu Głównego TIP

Uchwała Prezydium Zarzdu Głównego TIP nr 2/2022
w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli TIP do udziału w 20th European Congress of Internal Medicine
podjęta w dn. 25 kwietnia 2022 roku


§ 1

Prezydium Zarządu Głównego TIP deleguje do udziału w „20th European Congress of Internal Medicine”, który się odbędzie w Maladze, w dniach 9–11 lipca 2022 roku:

  • dr. n. med. Zbigniewa Heleniaka (członka Zarządu Głównego TIP oraz Professional Issue and Quality of Care Subcommittee EFIM),
  • dr n. med. Wiktorię Leśniak (przewodniczącą Critical Appraisal of Guidelines in Internal Medicine Working Group, a także Zespołu ds. programu Choosing Wisely)

§ 2

W ramach delegacji uchwala się, że Zarząd Główny pokryje delegowanym osobom koszty udziału w Kongresie oraz koszty podróży i noclegów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP