Towarzystwo Internistów Polskich
 
Komunikat Komisji ds. Nagród TIP

Informujemy, że 15 lutego 2023 roku upływa termin nadsyłania wniosków do Komisji ds. Nagród TIP o przyznanie nagrody za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w "Polish Archives of Internal Medicine" (PAIM) w 2022 roku. Zgodnie z regulaminem wniosek może skierować każdy członek TIP, każdy czytelnik PAIM, a także sama osoba zainteresowana (w tym autor pracy oryginalnej).

Wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: tip@mp.pl.