Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2023

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2023
w sprawie zakupu systemu do obsługi organizacji podjęta w dniu 20 kwietnia 2023 roku na posiedzeniu ZG nr 279

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 roku podejmuje uchwałę o zakupie i wdrożeniu oprogramowania Membership Management System firmy Sorga do obsługi ewidencji członków TIP.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP