Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2023

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2023
w sprawie jednorazowego zatrzymania części składki należnej Oddziałom Regionalnym TIP
podjęta w dniu 20 kwietnia 2023 roku na posiedzeniu ZG nr 279

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zwróci się z apelem do Przewodniczących Zarządów Oddziałów TIP o zgodę na zatrzymanie części składki należnej Oddziałom w celu zakupu oprogramowania Membership Management System firmy Sorga do obsługi ewidencji członków TIP.

§ 2

Zatrzymanie składki należnej Oddziałom TIP jest jednorazowe i dotyczy składek wpłaconych na konto Zarządu Głównego TIP przez członków Oddziałów w 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP