Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2024

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2024
w sprawie uhonorowania prof. Andrzeja Budaja Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota podjęta w dniu 25 marca 2024 roku

§ 1

Na wniosek Komisji ds. Nagród Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o uhonorowaniu prof. Andrzeja Budaja Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP