Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 2/2004
Uchwała nr 2/2004

Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie przygotowania zmian zasad doskonalenia zawodowego

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zobowiązuje Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego do opracowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 231, poz. 2326) "Programu doskonalenia zawodowego lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych" zastępującego dotychczasowe "Zasady obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy uprawnionych do kierowania specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (kierowników specjalizacji)", przedstawienia opracowanych zasad do akceptacji Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich oraz przygotowania wniosku do Naczelnej Rady Lekarskiej o akceptację "Programu doskonalenia zawodowego lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych".

dr n. med. Anna Kotulska prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz
Sekretarz Prezes

Warszawa, dnia 18 grudnia 2004 r.