Towarzystwo Internistów Polskich
 
Komunikat dotyczący zmiany terminu nadsyłania prac na sesję posterową XXXVI Zjazdu TIP

Kraków, 3 marca 2008 r.

Uprzejmie informujemy, ostateczny termin nadsyłania prac na sesję posterową został przedłużony do dnia 20 marca 2008 r. włącznie. Wszystkie zgłoszone streszczenia wezmą udział w konkursie o nagrodę za 3 najlepsze postery zgłoszone na Zjazd, który odbędzie się w dniach 24–26 kwietnia w Warszawie.

Zachęcamy do zgłaszania ciekawych wyników badań podstawowych i klinicznych związanych z chorobami wewnętrznymi. Streszczenia można nadsyłać pod adresem pamw@mp.pl. Przypominam, że zasady przygotowania tekstu znajdują się na stronie internetowej TIP.

Komunikat w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis zdarzenia edukacyjnego do rejestru OIL

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.06.239.1739), wprowadzona została opłata za wpis zdarzenia edukacyjnego (kursy, sympozja, zjazdy, konferencje itd.) do rejestru OIL.

Organizatorzy zgłaszający zdarzenia edkuacyjne włączane do "Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych" zobowiązani są do wniesienia opłaty (250 zł za jedno zdarzenie edukacyjne) na konto OIL w Katowicach (zgodnie z siedzibą Zarządu Głównego TIP):

PKO BP II Oddz. Katowice
43 1020 2313 0000 3102 0020 0246

Kopię potwierdzenia przelewu należy przesłać wraz z wnioskiem do biura KKSU (ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków).

Z opłat zwolnione są Zarządy Główne Towarzystw oraz ich Oddziały.