Towarzystwo Internistów Polskich
 
Współpraca z ACP

Współpraca z ACP

The American College of Physicians (ACP) jest największym specjalistycznym towarzystwem medycznym w USA. Jego polskim odpowiednikiem – starszym, ale znacznie mniej liczebnym – jest Towarzystwo Internistów Polskich. Od kilku lat oba towarzystwa blisko ze sobą współpracują. W ramach tej współpracy ACP objął patronat nad corocznymi konferencjami szkoleniowymi TIP. Należy też podkreślić, że regularnie uczestniczą w nich wybitni wykładowcy rekomendowani przez ACP. Dzięki staraniom naszego towarzystwa uproszczono znacznie procedurę uzyskania członkostwa w ACP. W ten sposób, za niedużą opłatą, zasoby ACP stają się dostępne także dla naszych członków (patrz zasady i korzyści z uzyskania członkostwa ACP).

Korzyści z członkostwa w ACP

 • bezpłatny dostęp on-line do publikacji ACP: m.in. Annals of Internal Medicine, ACP Journal Club Online (oferuje oparty na zasadach EBM przegląd ok. 100 czasopism medycznych), ACP Hospitalist (magazyn dla internistów pracujących na oddziałach szpitalnych),
  https://www.acponline.org/clinical_information/journals_publications/
 • dostęp do materiałów i programów edukacyjnych ACP, takich jak The Physicians' Information and Education Resource (PIER)
  https://www.acponline.org/clinical_information/pier/
  wytycznych praktyki klinicznej
  https://www.acponline.org/clinical_information/guidelines/
  programów doskonalenia umiejętności klinicznych i materiałów poświęconych zagadnieniom etycznym
  https://www.acponline.org/clinical_information/resources/
 • zniżki na publikacje książkowe i multimedialne wydane przez ACP
  https://www.acponline.org/atpro/timssnet/common/tnt_frontpage.cfm
  patrz też https://www.acponline.org/membership/benefits/

  Zasady członkostwa w ACP

  Warunkiem ubiegania się o członkostwo w ACP jest posiadanie ważnego prawa wykonywania zawodu lekarza oraz status aktywnego członka TIP. Cała procedura aplikacyjna odbywa się za pośrednictwem naszego towarzystwa. W zależności od etapu szkolenia specjalizacyjnego i stażu pracy można się ubiegać o 2 rodzaje członkostwa, różniące się praktycznie jedynie wysokością rocznej opłaty członkowskiej.

  Associateship

 • dla lekarzy w trakcie specjalizacji z interny lub specjalizacji szczegółowej z dziedziny interny;
 • opłata członkowska: 49$/rok; płatne kartą kredytową
 • wymagane dokumenty:
  -wypełniony wniosek; pobierz pdf
  -kserokopia pierwszej i drugiej strony karty specjalizacyjnej

  Membership

 • dla lekarzy ze specjalizacją z interny lub specjalizacją szczegółową z dziedziny interny, którzy nie są w trakcie kolejnej specjalizacji
 • opłata członkowska: 150$ (>=9 lat po ukończeniu studiów), 99$ (<9 lat po ukończeniu studiów); płatne kartą kredytową
 • wymagane dokumenty:
  -wypełniony wniosek; pobierz pdf
  -dokument potwierdzający specjalizację z interny lub specjalizację szczegółową z dziedziny interny (kserokopia dyplomu)

  Wymienione dokumenty należy przesłać faksem na nr 012 430-54-15
  Pytania proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tip@mp.pl.