Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 2/2009

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2009
w sprawie zobowiązań TIP wobec Członków Wspierających Towarzystwa będących osobami prawnymi

podjęta na posiedzeniu nr 256 w dn. 22 października 2009 r.

Członkom Wspierającym TIP będącym osobami prawnymi przysługuje:
1) prawo do wyeksponowania członkostwa na stronie internetowej Towarzystwa i na łamach Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej w postaci informacji jak w pkt 2 i logo firmy
2) prawo do wyeksponowania członkostwa we własnych materiałach promocyjnych, w brzmieniu "wspiera polską internę" lub "Partner Polskiej Interny", pod warunkiem zgodności tych materiałów z obowiązującymi standardami i regulacjami prawnymi
3) zniżka w wysokości 10% przy opłatach za powierzchnię wystawienniczą na zjazdach, konferencjach i sympozjach organizowanych lub współorganizowanych przez TIP.
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP