Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2009

Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich nr 1/2009
podjęta w dn. 2 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu nr 255


Przyjęto rezygnację z funkcji Skarbnika Zarządu Głównego TIP dr med. Magdaleny Twardowskiej i powołano na to stanowisko dr. med. Konstantego Szułdrzyńskiego.
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP