Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2012
Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich nr 1/2012
podjęta w dn. 29 maja 2012 r. na posiedzeniu nr 262


Na posiedzeniu Zarządu Głównego TIP zostali wybrani:
1) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Głównego w kadencji 2012–2016 – prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska
2) na stanowisko Sekretarza Zarządu Głównego w kadencji 2012–2016 – dr med. Piotr Gajewski
3) na stanowisko Skarbnika Zarządu Głównego w kadencji 2012–2016 – dr med. Konstanty Szułdrzyński
4) na członków Komisji do spraw Nagród w kadencji 2012–2016, niewchodzących w skład tej Komisji z urzędu: prof. Eugeniusz Kucharz, prof. Jacek Musiał, prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Irena Zimmermann-Górska
5) na stanowisko Przewodniczącego Komisji do Spraw Nagród w kadencji 2012–2016 – prof. Jacek Musiał
6) na stanowisko Przewodniczącego Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego w kadencji 2012–2016 – dr med. Piotr Gajewski
7) na nowego członka Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego w kadencji 2012–2016 – dr med. Bartłomiej Guzik. Pozostały skład Komisji nie uległ zmianie
8) na stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Kształcenia Przeddyplomowego w kadencji 2012–2016 – prof. Piotr Zaborowski
9) na nowego członka Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego w kadencji 2012–2016 – dr med. Wojciech Szczeklik. Pozostały skład Komisji nie uległ zmianie
10) na stanowisko Przewodniczącego Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych w kadencji 2012–2016 – lek. Lech Kucharski. Pozostały skład Komisji nie uległ zmianie.
Zarząd Główny podjął także decyzję, iż skład Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2012–2016 oraz jej Przewodniczący nie ulegają zmianie.
prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP