Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2013

Uchwała w sprawie wniosku Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dr. Krzysztofa Bukiela
podjęta na posiedzeniu nr 264 w dn. 3 kwietnia 2013 r.


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich (ZG TIP) nie udziela poparcia dla wniosku Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) dr. Krzysztofa Bukiela o umożliwienie wystąpienia na forum XII Krajowej Konferencji Szkoleniowej TIP „Interna 2013” z apelem do internistów, dotyczącym utworzenia Zrzeszenia Internistów Ubezpieczenia Zdrowotnego, w celu podjęcia akcji polegającej na masowym zwalnianiu się z pracy w publicznej służbie zdrowia. Celem tej akcji miałoby być wywarcie presji na Ministerstwo Zdrowia (MZ), by poprawić sytuację płacową internistów. ZG TIP wyraża zgodę na prezentację tej propozycji uczestnikom Konferencji w formie stoiska OZZL. Jednocześnie ZG TIP będzie kontynuować rozmowy z MZ, w celu wzmocnienia pozycji internistów w polskim systemie ochrony zdrowia.prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP