Towarzystwo Internistów Polskich
 
Interna 2003

II Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich
Postępy w chorobach wewnętrznych

Warszawa, 3-4 kwietnia 2003 r.
Sala Kongresowa, Pałac Kultury i Nauki

Organizatorzy

Towarzystwo Internistów Polskich
Towarzystwo Internistów Polskich

Medycyna Praktyczna
Medycyna Praktyczna

W konferencji uczestniczyło prawie 2500 lekarzy z całej Polski. Wykłady na temat najnowszych osiągnięć diagnostyki i terapii istotnych w codziennej praktyce lekarskiej wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy.Uroczystego otwarcia obrad dokonali prof. Andrzej Szczeklik, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, i prof. Irena Zimmermann-Górska, prezes Towarzystwa Internistów Polskich.

prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

>

prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik

W pierwszym dniu konferencji zainaugurował działalność Polski Instytut EBM, którego celem jest dostosowywanie do polskich warunków wytycznych postępowania lekarskiego opracowanych przez międzynarodowe zespoły ekspertów. Zadania Polskiego Instytutu EBM przedstawił dr Piotr Gajewski, zaś obecni na konferencji zagraniczni twórcy Evidence Based Medicine, prof. Gordon Guyatt i prof. Andrew Oxman, mówili o wytycznych postępowania i praktyce lekarskiej opartej na wiarygodnych badaniach.

prof. Gordon Guyatt


prof. Andrew Oxman

Zasadniczą część konferencji poświęcono wykładom z cyklu "postępy w chorobach wewnętrznych", podczas której wybitni specjaliści poszczególnych dziedzin związanych z interną przedstawili słuchaczom najważniejsze ich zdaniem dokonania z zakresu diagnostyki i leczenia w roku 2002.

Organizatorzy konferencji dziękują za wsparcie sponsorom, firmom: GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, AstraZeneca, Altana, Aventis, Aventis Pasteur, Gedeon Richter Ltd, Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Sp. zo.o., Grunenthal, Krka, KrotexPoland, Lek, Medena Rek, MSD, Polfa Pabianice, Polfa Tarachomin S.A., Polpharma, Ratiopharm, Roche, Sanofi-Synthelabo, Servier

Więcej zdjęć z sali wykładowej

Inne zdjęcia ze konferencji

Program konferencji:

Czwartek, 3 kwietnia 2003 r.

10.00–10.15

otwarcie konferencji 

prof. Andrzej Szczeklik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ, Kraków

prof. Irena Zimmermann-Górska
Prezes Towarzystwa Internistów Polskich
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM, Poznań

10.15–10.30

EBM jako sztuka lekarska

dr Piotr Gajewski
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ, Kraków
Polski Instytut Evidence Based Medicine

10.30–11.00

Praktyka lekarska oparta na wiarygodnych badaniach – rola Cochrane Collaboration

prof. Andrew Oxman
Norwegian Branch of Nordic Cochrane Centre; Department for Health Services Research, Norwegian Directorate for Health and Social Welfare, Oslo, Norwegia

11.00–11.30

Rola wytycznych postępowania
w codziennej praktyce lekarskiej

prof. Gordon Guyatt
Department of Medicine, Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Kanada; EBM Working Group

11.30–12.40

Współczesne leczenie astmy oskrzelowej

prof. Klaus Rabe
Department of Pulmonology, Leiden University Medical Center, Lejda, Holandia

12.40–13.20 

przerwa

13.20–13.50

Postępy w pulmonologii

prof. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ, Kraków

13.50–14.20

Polskie wytyczne antybiotykoterapii

prof. Waleria Hryniewicz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa

14.20–15.00

Postępy w gastroenterologii

prof. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii CMKP, Warszawa

15.00–15.40

Postępowanie w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek

prof. Franciszek Kokot
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚAM, Katowice

15.40–15.50

wręczenie nagród laureatom programu edukacyjnego Medycyny Praktycznej
"Choroby wewnętrzne"

15.50–16.10

przerwa

16.10–16.40

Postępy w diabetologii

prof. Jacek Sieradzki
Katedra I Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ, Kraków

16.40–17.10

Postępy w endokrynologii

prof. Barbara Jarząb
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii, Gliwice

17.10–17.30

dyskusja

moderator: prof. Andrzej Szczeklik

17.30–19.30

bankiet

19.30

wieczór artystyczny: artyści krakowskiej "Piwnicy pod Baranami" i ich goście


Piątek, 4 kwietnia 2003 r.

  09.30–10.10

Choroby autoimmunologiczne
w praktyce internistycznej – wybrane zagadnienia

prof. Jacek Musiał
Klinika Alergii I Immunologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ, Kraków

10.10–10.50

Postępy w reumatologii

prof. Irena Zimmermann-Górska
Prezes Towarzystwa Internistów Polskich
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM, Poznań

10.50–11.30

Postępowanie w omdleniach – aktualne wytyczne ESC

dr hab. Piotr Kułakowski
Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

11.30–12.00

przerwa

12.00–12.30

Prewencja nagłej śmierci sercowej – aktualne wytyczne ESC

prof. Maria Trusz-Gluza
I Katedra i Klinika Kardiologii ŚAM, Katowice

12.30–13.10

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych – aktualne wytyczne ESC

prof. Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

13.10–13.40

Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – polskie wytyczne

prof. Stanisław Łopaciuk
Samodzielna Pracownia Krzepnięcia Krwi i Hemostazy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

13.40–14.10

Postępowanie w zatorowości płucnej – polskie wytyczne

prof. Adam Torbicki
Klinika Chorób Wewnetrznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

14.10–14.30

dyskusja

moderator: prof. Andrzej Szczeklik

14.30

zakończenie konferencji