Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW w 2015 roku. 
Nagroda I stopnia – 8 000 zł, II stopnia – 6000 zł, III stopnia – 4000 zł 

I stopnia za pracę: „Nieprawidłowe stężenie wapnia w surowicy a eskalacja terapii niewydolności serca” (Piotr Rozentryt, Jacek T. Niedziela, Bartosz Hudzik, Wolfram Doehner, Ewa A. Jankowska, Jolanta Nowak, Stephan von Haehling, Krzysztof Myrda, Stefan D. Anker, Piotr Ponikowski, Lech Poloński. 2015; 125 [1-2]: 54-64)

II stopnia za pracę: „Porównanie biopsji igłowej wykonywanej metodą konwencjonalną oraz pod kontrolą ultrasonografii w diagnostyce sarkoidozy: badanie z randomizacją” (Maciej Gnass, Artur Szlubowski, Jerzy Soja, Piotr Kocoń, Lucyna Rudnicka, Adam Ćmiel, Krzysztof Sładek, Jarosław Kużdżał. 2015; 125 [5]: 321-328)

III stopnia za pracę: „Znaczenie rokownicze ekspresji receptora PD-1 na powierzchni limfocytów T CD4+ krwi obwodowej u pacjentów z nowo zdiagnozowaną przewlekłą białaczką limfocytową” (Małgorzata Rusak, Andrzej Eljaszewicz, Łukasz Bołkun, Ewa Łuksza, Izabela Łapuć, Jarosław Piszcz, Paulina Singh, Milena Dąbrowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Janusz Kłoczko, Marcin Moniuszko. 2015; 125 [7-8]: 553-559)

Nagrody zostaną wręczone 20 maja 2016 r. podczas XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Krakowie.Zobacz także:

Nagrody TIP  za 2015 r.

Nagrody TIP  za 2014 r.

Nagrody TIP  za 2013 r.

Nagrody TIP za 2012 r.

Nagrody TIP za 2011 r.

Nagrody TIP za 2010 r.

Nagrody TIP za 2009 r.

Nagrody TIP za 2008 r.

Nagrody TIP za 2007 r.

Komisja ds. Nagród TIP