Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW w 2016 roku. 
Nagroda I stopnia – 8 000 zł, II stopnia – 6000 zł, III stopnia – 4000 zł  

I stopnia za pracę: „Znaczenie echokardiografii obciążeniowej z niską dawką dobutaminy w przewidywaniu odpowiedzi na stymulację dwukomorową. Wyniki badania wieloośrodkowego Viability in Cardiac Resynchronisation Therapy (ViaCRT)” (Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Kukulski, Katarzyna MiziaStec, Ewa Nowalany-Kozielska, Zbigniew Gąsior, Krystian Wita, Władysław Sinkiewicz, Hanna Szwed, Piotr Gościniak, Łukasz Chrzanowski. 2016; 126 [12]: 989-994)

II stopnia za pracę: „Związek między niższą gęstością śródnaskórkowych włókien nerwowych a zwiększonym gromadzeniem zaawansowanych produktów glikacji białek w skórze u osób z cukrzycą typu 1” (Aleksandra Araszkiewicz, Agnieszka Gandecka, Michał Nowicki, Aleksandra Uruska, Agnieszka Malińska, Katarzyna Kowalska, Bogna WieruszWysocka, Dorota ZozulińskaZiółkiewicz. 2016; 126 [11]: 847-853)

III stopnia za pracę: „Wpływ osteoklastów i osteoprotegeryny na sposób degeneracji wapniowej zastawki aortalnej” (Grzegorz J. Lis, Urszula Czubek, Ewa Jasek-Gajda, Agnieszka Łoboda, Józef Dulak, Jadwiga Nessler, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Jan A. Litwin. 2016; 126 [3]: 149-158)

Nagrody zostaną wręczone 26 maja 2016 r. podczas XVI Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Krakowie.Zobacz także:

Nagrody TIP  za 2016 r.

Nagrody TIP  za 2015 r.

Nagrody TIP  za 2014 r.

Nagrody TIP  za 2013 r.

Nagrody TIP za 2012 r.

Nagrody TIP za 2011 r.

Nagrody TIP za 2010 r.

Nagrody TIP za 2009 r.

Nagrody TIP za 2008 r.

Nagrody TIP za 2007 r.

Komisja ds. Nagród TIP